دیاوارا به ناپولی پیوست ، ژائوماریو و گابیگل به اینترمیلان دیاوارا به ناپولی پیوست ، ژائوماریو و گابیگل به اینترمیلان

دیاوارا به ناپولی پیوست ، ژائوماریو و گابیگل به اینترمیلان

دیاوارا به ناپولی پیوست ، ژائوماریو و گابیگل به اینترمیلان
دیاوارا به ناپولی پیوست ، ژائوماریو و گابیگل به اینترمیلان
براردی : در کودکی طرفدار اینتر بودم – تحلیلگران : یووه شماره ۱۰ را برای براردی نگه داشته برای همین کوادرادو را دائمی نمیخرد! براردی : در کودکی طرفدار اینتر بودم – تحلیلگران : یووه شماره ۱۰ را برای براردی نگه داشته برای همین کوادرادو را دائمی نمیخرد!

براردی : در کودکی طرفدار اینتر بودم - تحلیلگران : یووه شماره ۱۰ را برای براردی نگه داشته برای همین کوادرادو را دائمی نمیخرد!

براردی : در کودکی طرفدار اینتر بودم – تحلیلگران : یووه شماره ۱۰ را برای براردی نگه داشته برای همین کوادرادو را دائمی نمیخرد!
براردی : در کودکی طرفدار اینتر بودم – تحلیلگران : یووه شماره ۱۰ را برای براردی نگه داشته برای همین کوادرادو را دائمی نمیخرد!
درآمد ۱٫۴ بیلیون یورویی یوونتوس در ۵ سال گذشته درآمد ۱٫۴ بیلیون یورویی یوونتوس در ۵ سال گذشته

درآمد ۱٫۴ بیلیون یورویی یوونتوس در ۵ سال گذشته

درآمد ۱٫۴ بیلیون یورویی یوونتوس در ۵ سال گذشته
درآمد ۱٫۴ بیلیون یورویی یوونتوس در ۵ سال گذشته
نتایج روز دوم رقابتهای سری آ نتایج روز دوم رقابتهای سری آ

نتایج روز دوم رقابتهای سری آ

نتایج روز دوم رقابتهای سری آ
نتایج روز دوم رقابتهای سری آ
نتایج روز اول رقابتهای سری آ نتایج روز اول رقابتهای سری آ

نتایج روز اول رقابتهای سری آ

نتایج روز اول رقابتهای سری آ
نتایج روز اول رقابتهای سری آ
آخرین اخبار از انتقال ژوائو ماریو به اینتر آخرین اخبار از انتقال ژوائو ماریو به اینتر

آخرین اخبار از انتقال ژوائو ماریو به اینتر

آخرین اخبار از انتقال ژوائو ماریو به اینتر
آخرین اخبار از انتقال ژوائو ماریو به اینتر
آرسنال به دنبال خرید بروزویچ آرسنال به دنبال خرید بروزویچ

آرسنال به دنبال خرید بروزویچ

آرسنال به دنبال خرید بروزویچ
آرسنال به دنبال خرید بروزویچ
سایت سری آ ایتالیا
flag italy

سرخط خبرها

ناپولی دزی را به پروجا فروخت
ناپولی دزی را به پروجا فروخت
صفحه فیسبوک باشگاه پروجا ایتالیا خبر از خرید قرضی یاکوبو دزی هافبک ۲۵ ساله باشگاه ناپولی داد. حسین آتزوریمجله تخصصی
سایت سری آ ایتالیا
آونگ